GOS

Monitoring

Monitoring lokalnych systemów alarmowych jest jedną z najskuteczniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod ochrony. Włączenie Państwa systemu do naszej sieci monitorowania pozwala zarówno na skuteczną i szybką interwencję w wypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia, jak i na wykrywanie nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego (usterka, czy sabotaż). Nasza stacja monitorowania przyjmuje sygnały emitowane przez urządzenia nadawcze poprzez publiczną sieć telekomunikacyjną i dzierżawionym kanałem cyfrowym GPRS.

firma | nasi klienci | nasi partnerzy | oferta | praca | kontakt