GOS

Ochrona

Gwarancją skutecznej ochrony powierzonego nam mienia jest zastosowanie odpowiednich procedur i środków. Współpracę z naszymi klientami rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń. W połączeniu z wiedzą i doświadczeniem przygotowujemy profesjonalny Plan Ochrony Obiektu będący podstawą działań. W naszych strukturach posiadamy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kancelarię tajną oraz pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" i "Poufne".

firma | nasi klienci | nasi partnerzy | oferta | praca | kontakt