GOS

Ochrona stacjonarna

Głównym zadaniem pracownika ochrony stacjonarnej są działania prewencyjne. Skuteczne zapobieganie włamaniom, kradzieżom oraz możliwość kontroli dostępu osób postronnych dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Nasi pracownicy wspólnie z Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi, Policją i Służbami Ochrony Cywilnej uczestniczą w regularnych ćwiczeniach obejmujących przeciwdziałanie atakom terrorystycznym, z uwzględnieniem podłożenia ładunków wybuchowych, wzniecania pożarów w budynkach oraz przeprowadzania sprawnej ewakuacji pracowników w chronionych obiektach.

firma | nasi klienci | nasi partnerzy | oferta | praca | kontakt