GOS

Szkolenia

Usługi ochrony osób i mienia opieramy na szerokim doświadczeniu i doskonałym wyszkoleniu pracowników ochrony fizycznej i technicznej. Większość naszych pracowników posiada licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia, pozwolenie na broń palną oraz użycie środków przymusu bezpośredniego. Odpowiedni program szkoleń i wysoko kwalifikowani trenerzy i wykładowcy, m.in. byli Oficerowie Wojskowej Formacji Specjalnej "GROM", zapewniają naszym pracownikom wysoką sprawność i skuteczność działania. Kadra kierownicza uczestniczy w szkoleniach przeprowadzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem ataków terrorystycznych oraz aktów sabotażu.

firma | nasi klienci | nasi partnerzy | oferta | praca | kontakt