GOS

Tereny zewnętrzne

• Sprzątanie dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, ścieżek dla pieszych
• Opróżnianie koszy na śmieci
• Czyszczenie podłoży pod wycieraczkami
• Zbieranie śmieci z trawników
• Odśnieżanie i odladzanie dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, ścieżek dla pieszych
• Posypywanie piaskiem
• Rekultywacja i zakładanie terenów zielonych
• Konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych

firma | nasi klienci | nasi partnerzy | oferta | praca | kontakt