Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że na co dzień ma kontakt z butlami na gazy techniczne. Chociażby ma to miejsce w przypadku kuchenek pracujących na popularny propan-butan, ale też przy rozmaitych spawalniczych pracach. W każdym takim przypadku gazy są przechowywane w specjalnych butlach, posiadających z jednej strony zawór pozwalający na wypuszczenie gazu. W zależności od jego rodzaju zawartość takiej butli może być płynna lub lotna, i wtedy stosuje się też inne rozwiązania. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby do każdego z rodzajów gazu używać odpowiednie rodzaje butli, ewentualne pomyłki mogą być bowiem sporym zagrożeniem. Tak samo zresztą jak obchodzenie się w niewłaściwy sposób z tymi przedmiotami, które wymagają zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Przede wszystkim Butle spawalnicze muszą znajdować się w bardzo dobrym technicznym stanie. Będzie to dotyczyło zarówno korpusu z metalu, jak też elementów dodatkowego wyposażenia, takich jak na przykład zawory. Dlatego też przepisy są restrykcyjne w tym względzie, i wymagają, aby każda butla do co2 spożywcza była homologowana. Taką homologację uzyskać można po przeprowadzeniu badań przez uprawnionego inspektora. Podczas weryfikacji musi on sprawdzić, czy powierzchnia butli nie jest odkształcona czy skorodowana, co mogłoby zagrozić stosowaniu jej dalej. Konieczna jest też do przeprowadzenia ciśnieniowa próba, i dopiero po jej zakończeniu można wystawić świadectwo homologacji.

Będzie ona obowiązywać na ustalony czas, po czym badanie trzeba będzie powtórzyć. Żeby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo, to bardzo ważny będzie też sposób użytkowania butli. Przechowywać je należy z daleka od rozmaitych źródeł ciepła, z tego też powodu bardzo dobrym miejscem będzie jakieś pomieszczenie pod dachem z dobrą wentylacją. Butle powinny być skierowane zaworami do góry, ponieważ to także ma wpływ na zachowanie gazu. Należy też systematycznie kontrolować, czy nie pojawiają się jakieś nieszczelności.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY