Jakiś czas temu nastąpiło trochę zmian w przepisach związanych ze świadectwami energetycznymi. Jeszcze niedawno obejmowały one wyłącznie budynki wybudowane po 2009 roku, ale aktualnie ten obowiązek przeszedł na wszystkie. Przy starszych budynkach nie trzeba od razu ich robić, za to są konieczne przy sprzedaży albo wynajmie. Wówczas kopia tego świadectwa musi zostać przekazana nowemu najemcy albo kupującemu. Jednak i tu są planowane zmiany, być może że za jakiś czas trzeba będzie ono konieczne dla każdego bez wyjątku, nawet takiego który nie będzie sprzedawany czy wynajmowany.

Samo Świadectwo energetyczne Bielsko Biała jest dokumentem, jaki przede wszystkim zawiera informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię. To zapotrzebowanie przede wszystkim dotyczy chłodzenia i ogrzewania, ale też wentylacji czy podgrzewania wody. W takim dokumencie muszą być zawarte informacje o przeznaczeniu i rodzaju obiektu, roku w którym został oddany do użytku oraz powierzchni ogrzewanej i całkowitej.

Do wyznaczenia energetycznej charakterystyki budynku pod uwagę są także brane wskaźniki zapotrzebowania na energię. Obowiązek posiadania tych dokumentów z jednej strony daje informację o tym, jakich wydatków należy się spodziewać przy ich użytkowaniu, a z drugiej skłania inwestorów do poszukiwania rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię. Takie Świadectwa energetyczne Rumia nie są trudne do otrzymania, bowiem ich robieniem zajmuje się wiele osób.

Trzeba się jednak liczyć z pewnymi kosztami, jakie w dużej mierze zależą od rodzaju budynku i jego lokalizacji. Ceny zaczynają się od kilkuset złotych za niewielkie mieszkanie do prawie dwóch tysięcy za budynki wielorodzinne. Lecz jest to niewielki wydatek w porównaniu z grzywną, która będzie nakładana na osoby nie posiadające tego dokumentu. Grzywna taka wynieść może nawet do 5 tysięcy, i obejmuje także wystawianie świadectw na podstawie nieprawdziwych danych. Świadectwa wystawiane są na okres dziesięciu lat, który może zostać skrócony w przypadku jakiś większych prac.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY