Zespawanie jest procedurą scalania dwóch lub też znacznie więcej składników, najczęściej metalicznych, za pomocą wyjątkowego urządzenia nazywanego spawarką. Scalenie jest jednym z najważniejszych etapów w przemyśle oraz budownictwie, albowiem pozwala na łączenie elementów o rozmaitych kształtach oraz wielkościach w trwałe i odporne konstrukcje. Istnieją różnorodne metody spawania, w tym spawanie łukowe – jest to najpopularniejsza strategia spojenia, która polega na łączeniu elementów za pomocą łuku elektrycznego.

Spawanie łukowe może być przeprowadzane różnymi technologiami, takimi jak spawanie MIG/MAG, spawanie TIG, spawanie elektrodą otuloną, spawanie plazmowe i spawanie elektrodą wolframową. Spawanie gazowe – jest to proces spawania, w jakim fragmenty są łączone za pomocą płomienia palnika gazowego – stal hartowana. Spawanie gazowe jest wykorzystywane zwłaszcza w przemyśle metalowym, gdzie żądana jest znacząca precyzja oraz jakość spoiny. Spawanie oporowe – jest to przebieg spawania, w którym elementy są łączone za pomocą prądu elektrycznego i ciśnienia.

Spawanie oporowe jest stosowane głównie w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym, gdzie wymagana jest kolosalna wydajność i czułość. Spawanie laserowe – jest to procedura spawania, w jakim elementy są scalane za pomocą wiązki laserowej. Zespawanie laserowe jest stosowane głównie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, gdzie wymagana jest bardzo wysoka precyzja oraz jakość spoiny. W każdej metodzie spawania istotne jest dobre preparacja detali przed złączeniem, takie jak oczyszczenie powierzchni.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY