Transakcje sprzedaży i kupna firm są dość często spotykane, jest to stosowana powszechnie praktyka w wielu biznesowych branżach. Jeżeli dwie strony zdecydowały się na to, to pozostaje kwestia ustalenia na odpowiednim poziomie ceny transakcji. W takich przypadkach bardzo często wykonywana jest profesjonalnie wykonana wycena znaku towarowego, która stanowi wyjściowy punkt do ewentualnych negocjacji i rozmów. Na wycenę firmy wpływ ma parę czynników, i im taka firma będzie miała większą wielkość, tym ciężej zapewne będzie oszacować jej końcową wartość. Obecnie popularnych jest kilka odmian takich wycen, które znacznie się różnią od siebie podejściem do analizy, a co za tym idzie również i końcowym wynikiem.

Z tego też powodu w większości przypadków najlepiej będzie dobrać odpowiedni rodzaj wyceny do konkretnej sytuacji, aby była ona możliwie jak najbardziej dokładna. Przez wielu uważana za najprostszą będzie wycena majątkowa, oparta na ocenieniu wartości pasywów i aktywów, i ich odjęciu od siebie. Takie założenie jest słuszne w przypadkach, gdy rzeczywiście stały czy ruchomy majątek ma największy wpływ na wartość firmy. Ale jeżeli pojawią się kwestie znaków towarowych, patentów, czy też innych niematerialnych wartości, to można otrzymać znacznie różny od stanu faktycznego rezultat. Z tego też powodu w licznych sytuacjach biuro aktuarialne sięgnie po jakieś inne rozwiązanie, które być może da bardziej realną kwotę. Następną z chętnie używanych typów wyceny jest metoda wykorzystująca dochody.

Ona z kolei opiera się na ocenie przepływów finansowych, które dadzą obraz tego, jaką rentowność ma dany biznes i ile zarobi się na nim. Obecnie jest ona chętnie stosowana, zwłaszcza w przypadku większych firm, ponieważ według wielu osób daje najwiarygodniejsze dane. W ramach dochodowej wyceny używanych jest również kilka podstaw wycen, tu też dobiera się najlepsze w konkretnej sytuacji rozwiązanie. A w niektórych przypadkach najlepiej się sprawdzi wycena porównawcza. Polega ona na tym, że wartość danej firmy jest szacowana w oparciu o wartość innych firm, działających w tej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY